Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming

Versie dd. 01.01.2023

WirwarEls is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
WirwarEls is een eenmanszaak van Els Bruelemans en al uw gegevens worden uitsluitend door haar verwerkt.
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft, aarzel dan niet om mij hierover te contacteren.

1. Identiteit van de onderneming

WirwarEls
Els Bruelemans
Toverbergstraat 3 bus 3, 3020 Herent (B)
+32 497 550 658
e-mail: wirwarels@gmail.com
Website: wirwarels.be
FB pagina: Wirwarels
Ondernemingsnummer: BE0703.894.752 – Kleine onderneming met vrijstelling van BTW

2. Verzamelen van persoonsgegevens

2.1 Waarom?

WirwarEls verzamelt uw gegevens uitsluitend om een goede werking van de onderneming te waarborgen, namelijk:

  • om informatie te verstrekken over (toekomstige) activiteiten
  • om de dienstverlening behoorlijk te kunnen uitvoeren (mailen of bellen indien nodig)
  • om aangekochte goederen bij je af te leveren
  • desgevallend om facturen op te maken voor materiaal, deelname aan workshops, … of voor het opmaken van aanwezigheidsattesten

2.2 Welke gegevens

Uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoon- of gsm-nummer worden sowieso verzameld bij

  • inschrijving voor een activiteit van WirwarEls
  • invullen van contactformulier via mijn website

De naam van uw onderneming, uw adres of het adres en het ondernemingsnummer van uw onderneming heeft WirwarEls nodig ingeval van facturatie en/of verzending van aangekocht materiaal.

2.3 Waar worden uw gegevens bewaard en hoe worden ze beveiligd?

WirwarEls werkt momenteel met Google voor het opslaan en verwerken van uw gegevens (Google Agenda, Google Contacten, Google Mail, Google Drive). 
Ik hanteer daarbij een unieke gebruikersnaam en veilig wachtwoord.
WirwarEls geeft geenszins gegevens door aan derden tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

2.4 Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

WirwarEls bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 
Uw gegevens worden sowieso maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

2.5 Uw eigen rechten

U heeft altijd het recht om uw gegevens op te vragen, aan te passen en/of te verwijderen.
Maak uw verzoek kenbaar via e-mail. Ik reageer zo snel mogelijk maar zeker ten laatste binnen de 30 dagen.

3. WirwarEls website, Facebook en andere sociale media

U wordt tijdens het surfen op de website van WirwarEls geïnformeerd over het cookiebeleid zoals wettelijk verplicht.
Op mijn oude website wirwarels.business.site geldt het cookiebeleid van Google. Op mijn Facebookpagina gelden de privacyregels van dat sociale netwerk, waarop ik geen enkele invloed heb, noch enige verantwoordelijkheid draag.
Workshops online worden via Zoom gegeven. Er worden geenszins opnames van de Zoom-lessen gemaakt.

4. Wat als het misgaat?

WirwarEls springt zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houdt die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zal WirwarEls u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.
Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van WirwarEls of mezelf.

5. Klachten

Heb je ondanks de voorzorgsmaatregelen toch klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens, contacteer me dan zeker op bovenstaand e-mailadres om samen tot een oplossing te komen.
Meer informatie over klachtenprocedures vind je op volgende websites: