Algemene voorwaarden

Versie dd. 01.01.2023

1 – Rechten en plichten van deelnemers aan de online cursussen

1.1 – Betalingen

Betalingen dienen tijdig te gebeuren per overschrijving op een rekening op naam van WirwarEls uiterlijk voor de aanvang (van de eerste les) van de cursus waarvoor werd ingeschreven. Bij niet-tijdige betaling kan deelname aan de cursus geweigerd worden.

1.2 – Afgelastingen

Wat gebeurt er als je niet kan deelnemen aan een cursus (reeks of les) waarvoor je bent ingeschreven?

  • Je verwittigt meer dan 1 week op voorhand: terugbetaling van de reeks/les (eventuele genoten kortingen zullen worden herbekeken en verrekend)
  • Je verwittigt tussen 1 week en 1 dag op voorhand: geen terugbetaling, maar bij de inschrijving voor een volgende les/reeks, zal de waarde van de gemiste les worden afgetrokken van het totale te betalen bedrag (te vermelden bij de inschrijving)
  • Je verwittigt de dag zelf: geen terugbetaling – je krijgt wel € 3 korting bij een volgende inschrijving als je dit vermeldt bij de inschrijving
  • Je verwittigt niet: geen terugbetaling 

2 – Rechten en plichten van WirwarEls voor online cursussen

2.1 – Uitnodigingen

Tussen de ontvangst van je betaling en de start van de les/reeks verstuurt WirwarEls de uitnodigingen via e-mail. Daarin zit een link om aan de les(sen) via Zoom te kunnen deelnemen.

2.2 – Afgelastingen

  • Afgelastingen van lessen omwille van te weinig inschrijvingen: volledige terugbetaling
  • Afgelastingen van lessen omwille van overmacht (vb: ziekte Els, technische problemen, …): er wordt door WirwarEls een datum gezocht voor een vervangingsles (via een Doodle). 
3 – Bestellingen via website

3.1 – Bestelling van materiaal
Bestellingen van materiaal voor cursussen worden door WirwarEls via bpost verzonden als een non prior zending, aan het bijbehorende tarief van dat ogenblik. De verzendingskosten worden aan de klant doorgerekend.

3.2 – Herroeppingsrecht

Binnen een termijn van 14 dagen mag je het materiaal, wat ook de reden is, integraal terugsturen in de originele verpakking. De verzendingskosten vallen in dat geval ten koste van de verzender. WirwarEls zal, na ontvangst van het materiaal, overgaan tot terugbetaling van de kostprijs voor het materiaal.